Regulamin


1. WŁAŚCICIEL

1.1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.royalcatering.com.pl jest Royal Catering Natalia Tumińska z siedzibą firmy w: Łężyce-Głodówko ul. Dębowa 17, NIP: 588-231- 80-13 [dalej: „Właściciel serwisu”], posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej email: kontakt@royalcatering.com.pl oraz numeremtelefonu + 48662198209.

2. USŁUGA

2.1. Za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.royalcatering.com.pl Właściciel serwisu świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi integralną część umowy zawartej z klientem.

2.2. Właściciel serwisu w ramach swojej działalności prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.royalcatering.com.pl oferuje usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres dietetycznych posiłków. W zależności od rodzaju wybranej usługi klient otrzymuje zestaw składający się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) o określonej wartości kalorycznej. Klient ma do wyboru następujące wersje kaloryczne: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 oraz 3000 kcal i 4 warianty diety: biurowa, wegetariańska, sportowa oraz z indywidualna ( VIP). Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajduje się nazwa posiłku. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę ekologiczną, opatrzony naklejką informacyjną.

2.3. Klient przeglądając strony serwisu www.royalcaterib.com.pl ma możliwość zapoznania się z opisami zestawów, dokładnymi opisami posiłków, ich cechami oraz ceną. Klient ma możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat produktów oraz usługi dzwoniąc pod numer telefonu: +48 537662198209 w godzinach funkcjonowania biura lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w stronie serwisu www.royalcatering.com.pl.

2.4. Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie nadają się do podgrzewania w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy usunąć folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 stopni Celsjusza.

3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego (zamówienia usługi) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Klient składający zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

3.2. Przystąpienie do programu serwisu royalcatering.com.pl (złożenie zamówienia) następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.royalcatering.com.pl . Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia pracownik serwisu royalcatering.com.pl może skontaktować się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

3.3. Po złożeniu zamówienia na usługę serwis royal catering.com.pl przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej wiadomość email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ilości posiłków, ceny jednego posiłku, kosztów dostawy, ceny całkowitej, a także sposobu płatności oraz daty i preferowanej godziny dostawy. Do wiadomości email dołączony zostaje każdorazowo załącznik z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Złożenie zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na numer rachunku wymieniony w punkcie 4.1. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, klient powinien sprawdzić w swoim koncie zakładkę „spam” lub skontaktować się z serwisem royalcatering.com.pl.

3.4. Biuro serwisu www.royalcatering.com,pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu +48 662198209.

3.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dla realizacji zamówienia informacje, a w szczególności swoje dane obejmujące: a) imię i nazwisko; b) adres zamieszkania; c) dokładny adres dostawy (w przypadku kiedy adres dostawy jest inny niż adres zamieszkania); d) przedział czasowy dostawy (1-godzinny, między 6:00-8:30); e) telefon kontaktowy; f) adres email; g) rodzaj diety; h) długość abonamentu; i) data pierwszej dostawy; j) rodzaj płatności oraz informacje o: a) chorobach istniejących oraz przebytych; b) nadciśnieniu tętniczym; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii; h) innych wykluczeniach pokarmowych).

3.6. Składający zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, o których mowa w pkt 3.5. oraz postępować zgodnie z warunkami regulaminu. Podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia. W takim przypadku właściciel serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

3.7. Właściciel serwisu www.royalcatering.com.pl w ramach świadczonych usług zobowiązuje się do dostarczania pod wskazany adres gotowych posiłków według wybranego przez zamawiającego programu i nie ponosi odpowiedzialności za efekty wywołane stosowaniem diety, w szczególności w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 3.5.

3.8. Właściciel serwisu www.royalcatering.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała. W szczególności dotyczy to osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa; h) nadciśnieniem tętniczym.

3.9. W przypadku dokonywania zamówienia przez osobę fizyczną, zamawiającym usługę w serwisie royalcatering.com.pl może być jedynie osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona całkowicie. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamówienia usługi, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.royalcatering.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako klienta.

3.10. Z uwagi na przedmiot świadczonych usług klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.royalcatering.com.pl

3.11Umowa zawierana jest na czas określony i trwa przez ilość dni zadeklarowanych i opłaconych przez zamawiającego. Klient ma możliwość zawieszenia na określony czas, nie dłuższy niż 14 dni w przeciągu miesiąca, oraz nie częściej niż 2 raz w przeciągu trwania umowy korzystania ze świadczonych przez serwis royalcatering.com.pl usług. Klient może zawiesić korzystanie z usługi poprzez zgłoszenie tego faktu właścicielowi serwisu na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem zawieszenia świadczenia usługi.

3.12. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy wynikającej z chwilowego zawieszenia usługi przez Klienta, czas trwania umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o ilość dni usługi zawieszonych przez Klienta.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Opłata za usługę następuje przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na należący do Royal Catering Natalia Tumińska rachunek bankowy o numerze 07 1140 2004 0000 3602 7638 0394 prowadzony przez Mbank w terminie do 48 godzin od dnia dokonania zamówienia. Możliwą formą zapłaty jest również płatność w gotówce przy odbiorze. Wówczas należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę podczas realizacji pierwszej dostawy.

4.2. Zamówienia opłacane w opcji płatność przelewem na konto zostaną anulowane po 3 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie wskazanym w pkt. 4.1. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez klienta.

4.3. Korzystanie z usług serwisu royalcatering.com.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.royalcatering.com.pl . Cena usługi jest uzależniona od wariantu kalorycznego diety, ilości zestawów całodziennych zamawianych pod jeden adres o jednakowej godzinie oraz od długości planowanej współpracy. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku dostawy na terenie miast wskazanych w pkt. 5.3. ceny zawierają również koszty dostawy.

4.4. Wraz z posiłkami klientowi dostarczany jest paragon lub na jego życzenie faktura VAT. Dane do faktury VAT należy dostarczyć na adres mailowy kontakt@royalcatering.com.pl w momencie składania zamówienia.

4.5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy zawartej za pośrednictwem serwisu www.royalcatering.com.pl utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów dostarczenia towaru.

5. SPOSÓB DOSTAWY

5.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są codziennie przez kuriera od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-8:30. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy zestawów na Święto wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku płatności na rachunek bankowy dostawa nastąpi nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym bądź odebraniu potwierdzenia dokonania przelewu.

5.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem przed dokonaniem płatności. Właściciel serwisu zobowiązuje się do realizowania usługi cateringu dietetycznego na ustalonych z Klientem warunkach. W dniu umówionej dostawy, o ustalonej z Klientem godzinie, kurier dostarcza posiłki pod wskazany adres. Za ewentualne przesunięcia czasowe dostawy, niezależne od właściciela serwisu, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

5.3. Dostawa we wskazanych miastach jest bezpłatna: Rumia, Reda, Wejherowo, Gdynia, Rewa, Łężyce, Koleczkowo, Nowy dwór Wejherowski, Mechelinki, Kosakowo.

5.4. Opłata za dostawę poza teren miast wymienionych w pkt. 5.3 jest ustalana indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu royal catering.com.pl przed dokonaniem płatności. Opłata za dostarczenie jednego posiłku wynosi 0,75 zł brutto za każdy rozpoczęty kilometr pomiędzy miejscem dostawy a granicą najbliższego miasta na terenie którego dostawa jest darmowa.

5.5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do przewożenia posiłków w warunkach chłodniczych oraz do dostarczenia zamawiającemu dań składających się wyłącznie z produktów spożywczych świeżych i nadających się do spożycia.

5.6. Zgłoszone zmiany w zamówieniu po upływie terminu określonego w pkt. 6.2. pozostaje bez wpływu na sposób realizacji zamówienia w dniu dokonania zgłoszenia.

5.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

5.8. Nieodebranie posiłków przez zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną pod adresem wskazanym w zamówieniu jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia usługi w danym dniu i właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki przez klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku klient nie ma prawa domagać się od właściciela serwisu zwrotu środków za nieodebrane posiłki.

6. ZMIANY PROGRAMU

6.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu, z tym zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie mogą powodować zmniejszenia dotychczasowego wynagrodzenia należnego za świadczone usługi. Zmiany, o których mowa powyżej mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu lub kaloryczności programu. W przypadku dokonania zmiany skutkującej zwiększeniem opłaty należnej za zamówioną usługę, klient jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania, za okres pozostały do zakończenia programu, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą powstałą wskutek dokonania zmiany, a dotychczas uiszczoną zapłatą. Do czasu uiszczenia ww. opłaty w sposób wskazany w pkt. 4.1. realizacja zamówienia odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

6.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności klient poza obowiązkiem uiszczenia opłaty zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu royalcatering.com.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu Royalcatering.com.pl najpóźniej na dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 8:00-19:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku dokonania zmiany miejsca dostawy skutkującej powstaniem obowiązku uiszczenia kosztów dostawy, klient poza obowiązkiem poinformowania o tym fakcie serwisu zobowiązany jest do uiszczenia stosownej zapłaty.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres email: royalcatering.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662198209 lub w formie pisemnej na adres Royal Catering Natalia Tumińska, 84-207 Łężyce-Głodówko, ul.Dębowa 17. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, datę i godzinę dostarczenia posiłku lub zestawu posiłków, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7.2. W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w dniu dokonania dostawy danego posiłku, nie później jednak niż 6 godzin od jego dostarczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

7.3. Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7.4. W szczególnych przypadkach, kiedy reklamacja nie może zostać uznana na podstawie przesłanej dokumentacji,Właściciel serwisu może wymagać przekazania wadliwego produktu do siedziby firmy. Przekazanie odbywa się przy udziale pracowników dostarczających posiłki pod wskazany adres.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Administratorem danych osobowych jest Natalia Tumińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Royal Catering Natalia Tumińska pod adresem: 84-207 Łężyce-Głodówko, ul. Dębowa 17, NIP: 588-231- 80-13.

8.2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów. Po uprzednim wyrażeniu przez klienta stosownej zgody, jego dane osobowe i teleadresowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.

8.3. Przy składaniu zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis royalcatering.com.pl swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis royalcatering.com.pl może uniemożliwiać świadczenie usług. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.4. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.royalcatering.com.pl w sposób określony w regulaminie.

8.5.Serwis www.royalcatering.com.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2017r.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).

9.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach serwisu internetowegowww.royalcatering.com.pl . Domniemywa się, że klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

9.4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela serwisu, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stroniewww.royalcatering.com.pl , a w przypadku klientów, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

9.5. W stosunku do klientów, którzy nie są konsumentami, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za: a) problemy w funkcjonowaniu serwisuwww.royalcatering.com.pl , jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od właściciela w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, b) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.